Get Adobe Flash player

Firma rozpoczęła swoja działalność w 1998r. Począwszy od momentu powstania firmy do chwili obecnej wykonujemy prace dla przedsiębiorstw z branży energetyki cieplnej  w dziedzinach:

  • projektowania elementów modernizowanych lub remontowanych kotów parowych i wodnych, rurociągów i instalacji towarzyszących, stacji redukcyjno-schładzających w elektrociepłowniach i zakładach energetyki cieplnej,
  • kompleksowych realizacji inwestycji ciepłowniczych,
  • wykonywania instalacji odzysku ciepła odpadowego,
  • budowy kotłowni z zastosowaniem OZE.

Zajmujemy się także projektowaniem i wykonywaniem:

  • układów odbioru transportu i podawania biomasy do kotłów energetycznych,
  • instalacji p.poż. dla tych układów,
  • wyznaczania stref zagrożonych wybuchem,
  • koncepcji efektywności techniczno-finansowych projektów inwestycyjnych.
  • wparcie techniczne na etapie tworzenia koncepcji, projektowania i wykonawstwa.

Wykonane przez naszą firmę prace znajdują się w zakładce "Realizacje".

O ile oferowany zakres prac spotka się z Państwa zainteresowaniem zapraszamy do współpracy.